Chương trình Xây dựng khả năng chống chịu cho Trung tâm đô thị và Vùng phụ cận

Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) mang lại đa lợi ích cho các cộng đồng đô thị đang phát triển, giúp xây dựng khả năng chống chịu cho trung tâm đô thị và vùng phụ cận.


Liên lạc
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@wscaustralia.org.au
Department of Foreign Affairs and Trade

Chương trình được Chính phủ Úc tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Thông tin và quan điểm trên trang này là của tác giả và không nhất thiết là quan điểm của Chính phủ Úc.
Image
Image
Image
Tương lai của chúng ta là thành thị

Các thành phố trong khu vực sông Mekong đang phát triển nhanh chóng. Đến năm 2030, hơn 40% dân số trong khu vực dự kiến sẽ sống ở các khu vực đô thị

Cách các thành phố trong khu vực Mekong quản lý sự tăng trưởng sẽ quyết định sức khỏe, sự thịnh vượng và phúc lợi trong tương lai của các cộng đồng và môi trường trong khu vực. Đồng thời, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng những áp lực mà họ phải đối mặt.

Chỉ dựa vào các giải pháp cơ sở hạ tầng “màu xám” quy mô lớn sẽ không thể mang lại kết quả kinh tế, môi trường và xã hội mà các cộng đồng tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng mong muốn với chi phí phải chăng.

Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) đang được tích hợp ngày càng nhiều vào quy hoạch đô thị để cung cấp các cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả hơn về chi phí nhằm giải quyết các thách thức trong việc xây dựng các trung tâm đô thị có khả năng chống chịu.

Chương trình Các Trung tâm Đô thị và Vùng phụ cận sẽ sử dụng quản lý nước như lĩnh vực xúc tác để thúc đẩy khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các đô thị ở 4 nước Mekong - Thái Lan, Việt Nam, CampuchiaCHDCND Lào.

Đặc biệt, chương trình sẽ:

  1. Thu hút sự tham gia của các đối tác quốc gia ở vùng sông Mê Kông để ưu tiên hành động và hướng tới các cơ hội đầu tư kết hợp NbS
  2. Chứng minh khả năng ứng dụng tại địa phương và luận cứ về kinh tế cho hành động
  3. Hỗ trợ mở rộng quy mô các giải pháp kết hợp NbS để tạo ra tác động rộng hơn
  4. Để lại một di sản lâu dài về năng lực và quan hệ đối tác địa phương.

Mỗi quốc gia đối tác đều có sự khác biệt và mỗi khu vực pháp lý sẽ tiến triển qua bốn giai đoạn, với tốc độ phát triển phụ thuộc vào bối cảnh và các hoạt động của họ trong chương trình trước đây.

Xin đọc báo cáo bối cảnh để biết thêm chi tiết
Sự kiện
Dự án bao gồm các sự kiện và hội thảo chia sẻ kiến thức. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về các sự kiện này khi gần ngày tổ chức Chúng tôi cũng sẽ hiển thị thông tin về các sự kiện đã và đang diễn ra

Xem tất cả các sự kiện

Xây dựng dựa trên chương trình trước đây ở khu vực sông Mekong

Chương trình này được xây dựng dựa trên chương trình trước đây về NbS ở khu vực sông Mê Kông Chương trình này sẽ phát triển tiếp các công việc đã thực hiện ở Thái Lan và Việt Nam.

Chương trình cũng sẽ mở rộng quy mô dự án tới Campuchia và CHDCND Lào.

Điều chỉnh các công cụ và nguồn lực cho bối cảnh địa phương
Chương trình RUCAS áp dụng một số công cụ và khuôn khổ do Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác về các Thành phố Nhạy cảm với Nước (CRCWSC) phát triển

Quản lý tổng hợp
ngập đô thị

Sổ tay hướng dẫn quản lý tổng hợp ngập đô thị ở Trung Quốc

INFEWS (Investment Framework For Economics of Water Sensitive Cities - Khuôn khổ đầu tư theo giá trị kinh tế cho các thành phố nhạy cảm về nước)
Công cụ định giá

Tập hợp các giá trị phi thị trường và thị trường của các hệ thống và phương pháp thực hành nhạy cảm về nước

INFEWS (Investment Framework For Economics of Water Sensitive Cities - Khuôn khổ đầu tư theo giá trị kinh tế cho các thành phố nhạy cảm về nước)
Công cụ phân tích lợi ích - chi phí

Một công cụ phù hợp để đánh giá các khoản đầu tư
cho các thành phố nhạy cảm với nước

CRCWSC đã đưa ra các nghiên cứu, hướng dẫn và
các công cụ liên quan đến các chủ đề sau:

Quản lý tổng hợp
ngập đô thị

Biến đổi khí hậu
giảm nhẹ

Gắn kết
cộng đồng

Luận cứ
kinh tế


Khả năng chống chịu ngập
Các giải pháp cơ sở hạ tầng “xanh”
Nhiệt đô thị