Câu hỏi thường gặp về các thành phố nhạy cảm với nước ở Úc

Các thành phố nhạy cảm với nước Australia (WSCA) là một quan hệ đối tác nghiên cứu và thực hành hỗ trợ các thành phố và thị trấn muốn áp dụng các giải pháp quản lý nước đô thị dựa trên bằng chứng.

Sứ mệnh của chúng tôi là: giúp thay đổi cách các thành phố được thiết kế, xây dựng và quản lý bằng cách đánh giá sự đóng góp của nước đối với sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống và hệ sinh thái mà chúng là một phần .

Nhiệm vụ này được xây dựng dựa trên hoạt động của Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu các Thành phố Nhạy cảm với Nước (CRCWSC). Chúng tôi hiện là một bộ phận của Viện Phát triển Bền vững Monash, hiện đã được thừa kế quyền sở hữu trí tuệ (IP) của CRCWSC sau khi nhiệm kỳ của CRCWSC kết thúc vào tháng 6 năm 2021.

QUAY LẠI VỀ GIỚI THIỆU CHÚNG TÔI