Công cụ
Image
Các Thành Phố Nhạy Cảm Với Nước Úc là đơn vị giám sát các công cụ và sản phẩm được phát triển bởi CRC dành cho Các Thành Phố Nhạy Cảm Với Nước.
Tải xuống các công cụ của chúng tôi
Các công cụ dựa trên phần mềm thân thiện với người dùng này cho phép ngành công nghiệp tạo và đánh giá các thiết kế ý tưởng, công nghệ hoặc giải pháp chính sách nhằm giải quyết và thúc đẩy các mục tiêu và kết quả nhạy cảm về nước trong lĩnh vực phát triển đô thị.
Bạn có thể tìm thấy tất cả các công cụ của chúng tôi ở đây . Hoặc bạn có thể chuyển thẳng đến công cụ bạn muốn:
A benchmarking tool for assessing your city’s current urban water management performance
A framework for designing integrated approaches to urban and water planning
A tool for prioritising areas for strategic action
A collection of non-market and market values of water sensitive systems and practices
A tool for assessing water sensitive investments
A tool for planning and assessing water sensitive development options
A planning-support tool for scenario planning of water sensitive solutions
A prioritisation tool for restoring urban waterways
A framework for guiding and assessing the design of water sensitive cities
A glossary of water sensitive terms
A database that summarises the water quality of urban run-off events across Australia
Bạn cũng sẽ tìm thấy các liên kết đến các nguyên tắc của chúng tôi tại đây . Cho dù bạn đang bắt đầu hành trình hướng tới một thành phố hoặc thị trấn nhạy cảm về nước hay đang tiến tới thành phố hoặc thị trấn đó, thì các hướng dẫn của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin và hướng dẫn bạn cần để lập kế hoạch tiếp cận, tác động đến quan điểm và tạo điều kiện để tiến tới các cộng đồng bền vững và có thể sống được.